Privacy verklaring

Doeleinden verwerking

Flexwerf BV verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: nieuwe collega’s te werven voor het uit oefenen van zakelijke werkzaamheden voor Flexwerf BV

Wettelijke grondslag verwerking

Flexwerf BV verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting / de belastingdienst

Flexwerf BV zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

Meer informatie over de voornoemde door Flexwerf BV getroffen waarborgen, of een kopie van de maatregelen kan door betrokkene verkregen worden door schriftelijk contact op te nemen met R.G. ten Voorde (dir.eigenaar van Flexwerf BV).

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door Flexwerf BV worden bewaard voor een duur van maximaal 7 jaar

Flexwerf BV hanteert de volgende criteria ter bepaling van de periode welke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen: moet voor de belasting ter inzake liggen gedurende de benoemde 7 jaar.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht Flexwerf BV te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Flexwerf BV verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Flexwerf BV doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via mail  indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door een mail te sturen naar info@flexwerf.nl  Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Flexwerf BV
Droogdokstraat 1-1
7553 GW Hengelo
info@flexwerf.nl

085-7737666

R.G. ten Voorde
dir / eigenaar Flexwerf BV

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Flexwerf BV, neem dan contact op met R.G. ten Voorde via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Cookiestatement